Serveis i Centres - Acolliment residencial

Acolliment residencial
Persones adultes (majors de 18 anys) amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport Extens i/o Generalitzat.


CENTRE BAUMA
Avinguda de Can Roqueta, 1E
08202 Sabadell

60 places d'acolliment residencial
INICI: 2011

CENTRE ARAL
Avinguda de Can Roqueta, 1E
08202 Sabadell

30 places d'acolliment residencial
INICI: 2011

CENTRE CASAL CAN RULL
Carrer Zorrilla, 30
08206 Sabadell

41 places d'acolliment residencial
INICI: 1987

Serveis d’atenció 24h, adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport Extens i/o Generalitzat, que puguin presentar també altres patologies associades: físiques i/o sensorials, trastorns de conducta i/o trastorns mentals, que per raons familiars, socials o pel seu alt grau d’afectació no puguin viure a casa seva, sent indispensable el seu ingrés temporal o permanent.

S’ofereix allotjament i manutenció, atenció centrada en la persona – per desenvolupar, mantenir, incrementar o optimitzar hàbits d’autonomia, autoprotecció i de conducta - atenció mèdica, conductual i psicopedagògica i de rehabilitació, teràpia ocupacional, foment de l’oci i del lleure.

L’actuació està orientada a oferir els suports necessaris per tal que la qualitat de vida de la persona sigui la més òptima possible.

Casal Can Rull i Bauma: servei d'acolliment residencial per a persones adultes amb gran discapacitat intel·lectual que poden presentar trastorns de conducta i/o salut associats, i amb necessitats de suport extens i/o generalitzat.

Aral: servei d'acolliment residencial per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual lleugera i moderada amb necessitats de suport limitat i/o intermitent en les habilitats adaptatives, amb trastorns de conducta o problemes de salut mental associats, que comporten una necessitat global de suport extens.

Col·laboradors institucionalsAltres col·laboradorsSom membres de:
Fundació Privada Atendis   ·   G64821309   ·   nota legal   ·   política de cookies   ·   mapa web   ·   Produït per Anunzia