Atendis. Associació Pro Disminuits Psiquics de Sabadell i Comarca.

Transparència - Gestió administrativa

Transparència

Última actualització: 28.11.2018


ATENDIS-APDP té ferm convenciment que la seva missió al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seva famílies que porta a terme des de l’any 1963, sense ànim de lucre, s’ha de desenvolupar amb una gestió professional enfocada a l’eficiència, eficàcia, ètica i transparència amb tota la societat.
Per aquest motiu i per donar compliment al marc normatiu es publica a continuació informació de diversos àmbits de l’entitat.

Gestió Administrativa


Contractes concert/conveni amb la Generalitat de Catalunya - Àmbit Serveis Socials - 2016

Relació convenis i subvencions
-Ajuts i Subvencions

Ajuts i subvencions ATENDIS
-
Ajuts i subvencions APDP
-Protecció de dades

Protecció de dades Nou reglament
-
-
-Pla d’igualtat + Política igualtat

Fundació privada Atendis reconeix la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com a valor jurídic fonamental dels drets humans i posa de manifest el seu compromís davant la igualtat d’oportunitats mitjançant l’elaboració i aplicació d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, presentat i aprovat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’elaboració d’aquest Pla d’Igualtat s’ha portat a terme amb el mètode de les 6 "i“, mètode de gestió de la igualtat d’oportunitats de la Generalitat de Catalunya i el desenvolupament es porta a terme per la Comissió d’igualtat, que està integrada per la representació legal dels i les professionals i representants de l’entitat.

Pla d’igualtat
-
-
-
Política igualtat
-
-
-
Protocol assetjament sexual

Fundació Privada Atendis en línia amb els seus valors, reconeix la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes com a valor jurídic fonamental dels drets humans. Així mateix, l’entitat manifesta el compromís de tolerància zero davant l’assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.
Amb l’objectiu d’ assolir espais de treball segurs i relacions laborals basades en la llibertat i el respecte entre les persones, s’ha elaborat aquest Protocol, que preveu les dues dimensions estratègiques fonamentals per aconseguir-ho:
- Prevenció i conscienciació
- Procediment d’actuació davant de situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe
Aquest Protocol ha estat elaborat i acordat en el marc de la Comissió d’igualtat formada per representants de l’entitat i representants de les persones treballadores.

Protocol assetjament sexual
-
-
-


Col·laboradors institucionalsAltres col·laboradorsSom membres de:
Fundació Privada Atendis   ·   G64821309   ·   nota legal   ·   política de cookies   ·   mapa web   ·   Produït per Anunzia