Serveis i Centres - Llar-Residència

Llar-Residència
Afavorir la màxima independència i autonomia personal i social.


CENTRE JACQUARD
Carrer Jacquard, 55
08205 Sabadell

14 places de llar residència
INICI: 1984


Servei d’habitatge, adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual moderada i que presenten necessitat de suport limitat i/o intermitent, que estiguin integrades en serveis ocupacionals diürns o recurs laboral. El seu horari d’atenció és el complementari al servei diürn o a la ocupació laboral de la persona.

Es treballa per l’habilitació en les tasques de la llar, cura de la seva persona i integració activa en el medi social pròxim.

L’objectiu general, les funcions i els continguts curriculars del programa de llars residències venen determinats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:
Afavorir la màxima independència i autonomia personal i social, així com proporcionar les possibilitats de vida independent condicionades per la pròpia discapacitat dels usuaris, a fi d’aconseguir una millor qualitat de vida: es treballa per l’habilitació en les tasques de la llar, cura de la seva persona i integració activa en el medi pròxim, des d’una perspectiva pròpiament adulta.

El nostre Model de Llar s’emmarca en un desig de normalitzar i integrar la persona amb discapacitat psíquica en un context social i de vida adient. Entenem que una Llar ha d’aproximar-se en la mesura del possible a un nucli convivencial familiar, on la persona arriba, interactua amb els seus companys i educadors, es distribueixen tasques i responsabilitats i es produeix un intercanvi amb els espais propis d’un barri (botigues, esplais, veïns, etc..).

La persona té, en definitiva, un espai propi de vida i convivència, que és casa seva, amb una estreta coordinació tant amb la família com amb el servei d’atenció diürna.

Col·laboradors institucionalsAltres col·laboradorsSom membres de:
Fundació Privada Atendis   ·   G64821309   ·   nota legal   ·   política de cookies   ·   mapa web   ·   Produït per Anunzia