J Atendis - Associació Pro Disminuits Psiquics de Sabadell i Comarca.
Qui som
· Presentació
· Centres
· Òrgans de govern
· Organigrama de l'entitat
Serveis
Actualitat
Persones col·laboradores
Treballa amb nosaltres
Ubicació
Formulari de contacte
Òrgans de govern


PATRONAT


El Patronat és el màxim òrgan de govern, de representació, i de decisió de la Fundació, amb totes les facultats necessàries per vetllar per l’acompliment de les seves finalitats; tot això sense perjudici de la seva facultat de delegar en altres òrgans o personal de la Fundació.

PRESIDENT: · Josep M. Suàrez Iborra
VICEPRESIDENTA: · Montserrat Torras Mañà
SECRETARIA: · Glòria López Masoliver
VOCALS: · Lourdes Fernández Llurba
· Pere Obiols Arderius
· Gabriel Torras Balcell
· Joaquima Júdez Fageda
· Núria Fresno Garbayo
· Joan Rovira Planas
· Elisabeth Gabau Vila
· Rosa Graells Domingo
| | |

COMISSIÓ DELEGADA
La Comissió Delegada ocuparà l’alta direcció executiva de la Fundació, i en aquest sentit haurà de portar a terme les actuacions necessàries per desenvolupar els acords i les línies d’actuació de la Fundació dissenyades pel Patronat.

Membres
Josep M. Suàrez Iborra
Montserrat Torras Mañá
Glòria López Masoliver
Joan Rovira Planas
Gabriel Torras Balcell
Joaquima Júdez Fageda

DIRECCIÓ EXECUTIVA

COMISSIÓ NOUS RECURSOS
Comissió creada amb l’objectiu de recaptar nous recursos bàsicament pel finançament d’inversions als centres. També té l’objectiu d’aportar nous socis i col·laboradors per a l’entitat

Membres
Montse Estrada
Mª José Fernández
Montse Gonzàlez
Gemma Rosell
Elisabet Sallent
Núria Virgili
| | |

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE CENTRES
És un consell per a tots els centres on prestin serveis socials o es realitzin activitats socials i els centres privats amb finançament de la Generalitat i que han de complir les previsions del Decret 202/2009 del 24 de desembre. de la llar que compleixin els requisits de l'apartat.

Funcions: informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei; rebre informació periòdica de la marxa general del servei; elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions; informar sobre la memòria anual que contindrà l'avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei; fer propostes de millora del servei i fer públics els resultats de la participació.

Es troben constituïts, segons normativa, els Consells de Participació de Centres del Casal Can Rull, Bauma, Aral i l’Aplec.


COMITÉ DE DIRECCIÓ
Comitè que es reuneix setmanalment i que s'encarrega de prendre les decissions que fan referència a la gestió més directa de l'activitat dels centres que gestiona ATENDIS, al mateix temps que treballa per assolir els objectius de futur de l'entitat.

GERENT :
· Montse Estrada Giravent
DIRECCIÓ del CASAL :
· Carme Pérez Roca
DIRECCIÓ de l'APLEC :
·Mar Blázquez Benito
DIRECCIÓ de BAUMA :
· Anna Santaulària Muixi
DIRECCIÓ de l'ARAL :
· Eugènia Llovera Coch
DIRECCIÓ de JACQUARD :
· Montse Conesa Serra
DIRECCIÓ de TAINA :
· Pere Costa Bohigas
DIRECCIÓ de SERV. GENERALS :
· Elisabet Sallent Garriga
TREBALL SOCIAL :
· Antònia Reyes Soto
 


 
  Col·laboradors:
Fundació Privada Atendis · G64821309 · Mapa web · Nota Legal
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 Sabadell (Barcelona) · T 93 717 10 02 · F 93 746 70 04
e-mail: atendis@atendis.cat | www.atendis.cat | Web realitzada amb la col·laboració d' Anunzia

Català Castellano Fundació Privada Atendis Home Facebook Twitter Fundació Privada Collserola Fundació Antoni Serra Santamans Fundación ONCE Obra Social La Caixa BBVA Bankia Generalitat de Catalunya Ajuntament de Sabadell fundació Roviralta Fundació Agrupació Junts ho podem fer - Fundación Mapfre Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea Fons social Europeu Ajuntament de Castellar del Vallès Ajuntamente Montcada i Reixac