Qui som
Serveis
· Acolliment Residencial
· Atenció diürna especialitzada
· Llar-Residència
· Inserció laboral
· Projecte tècnic dels serveis
  residencials i d'atenció
  especialitzada
Actualitat
Persones col·laboradores
Treballa amb nosaltres
Ubicació
Formulari de contacte
Projecte tècnic de servei

Procés d'atenció a l'usuari
Atenció integral i centrada
en la persona
Equip tècnic
Equip d'atenció a la salut
Equip psicopedagògic
Equip d'atenció directa
Programa d'atenció individualitzat Programa d'activitats
Programació individual en salut, habilitats adaptatives, consideracions psicològiques, emocionals i ambientals. Preparació individual i grupal d'activitats de teràpia ocupacional, físiques, de vida en la llar i d'oci i lleure.
Protocols
d'atenció
Pla d'atenció integral
Documents normatius que determinen els criteris d'actuació Model d'intervenció de l'entitat
Procés d'atenció a la família
Atenció participativa : informació,
suport i coordinació
Treball social Equip técnic
Participar juntament amb la Direcció del Centre en els processos d'acollida, estada i comiat de la persona i la seva família al centre. Oferir la informació necessària per afavorir la paricipació i implicació en l'atenció a l'usuari.
Procés d'ingrés i acollida Procés d'informació a la família
Informació prèvia, valoració, acords i seguiment. Assessorament i atenció en aspectes referits a l'atenció global de l'usuari i aspectes administratius varis
Procés de relació amb comunitat Procés de participació de la família
Coordinació, recerca i utilització de la xarxa de serveis psicosanitaris de lleure, etc. Inclusió en la planificació de l'atenció individual i foment dels vincles familiars
Procés d'atenció i suport  
Acompanyament, assessorament i orientació continuada a les famílies pròpies i/o externes  
Procés d'atenció al professional
Formació, creixement i promoció professional
Equip tècnic Recursos Humans
Perfil laboral, criteris de selecció de personal
Concentració dels llocs de treball i processos de selecció de personal
Formació
Disseny accions formatives per l'actualització contínua i capacitació del nous professionals
Procés de gestió participativa
Desenvolupament d'estratègies i mitjans que potenciin la participació
Accions de millora i col·laboracions en l'equip profesional
Avaluació permanet per l'establiment de nous recursos
Comunicació Interna
Documents normatius i informatius
EQUIP TÈCNIC
· Anàlisis individualitzat i interdisciplinari de les necessitats de suport que requereix l'usuari per a planificar la intervenció
· Organitzar el serveis seguint els criteris de normalització centrat en la persona
· Seguiment i valoració continua mitjançant entrevista, exploració, observació directa, passació de tests i registres específics (ICAP, Bathel, Tinetti, ...)
· Actualització continuada dels Programes d'Atenció individualitzats, en funció de l'avaluació de necessitats
Equip d'Atenció a la Salut Equip Psicopedagògic
Medicina interna, Infermeria, Fisoteràpia Traumatologia i Psiquiatria Psicologia i Pedagogia
· Curar, millorar, mantenir o pal·liar aspectes de salut: tractaments mèdics concrets i mesures de prevenció.
· Prevenir el deteriorament físic i funcional i mantenir i/o millorar la mobilitat i estat físic: rehabilitació fisioterapèutica funcional.
· Prevenir processos de dolor i empitjorament, propis de les deformitats òssies: teràpia fisioaterapèutica individual.
· Valorar les habilitats dels usuaris per dur a terme la programació, seguiment i avaluació dels suports necessaris que promoguin una millor qualitat de vida, tot seguint un criteri de funcionalitat.
· Anàlisis funcional de la conducta, problema i disseny de la intervenció
· Organitzar i fer el seguiment de les activitats de dia diària i activitats ocupacionals, que promoguin l'habilitació personal i social.
· Organitzar i fer el seguiment de les activitats de lleure i oci i de participació comunitària, que promoguin la capacitat de participació en diferents espais i contexts.
Professionals d'Atenció Directa
Equip de professionals que proporciona els suports per a las satisfacció de les necessitats individuals de l'usuari, recollides en el Pla d'Atenció Individualitzat i valorades conjuntament amb l'equip tècnic 
  Col·laboradors:
Fundació Privada Atendis · G64821309 · Mapa web · Nota Legal
Av. Can Roqueta, 1E · 08202 Sabadell (Barcelona) · T 93 717 10 02 · F 93 746 70 04
e-mail: atendis@atendis.cat | www.atendis.cat | Web realitzada amb la col·laboració d' Anunzia

Català Castellano Fundació Privada Atendis Home Facebook Twitter Fundació Privada Collserola Fundació Antoni Serra Santamans Fundación ONCE Obra Social La Caixa BBVA Bankia Generalitat de Catalunya Ajuntament de Sabadell fundació Roviralta Fundació Agrupació Junts ho podem fer - Fundación Mapfre Diputació Barcelona Generalitat de Catalunya Unió Europea Fons social Europeu Ajuntament de Castellar del Vallès Ajuntamente Montcada i Reixac